Vi har flyttet butikken opp på Hemsen, men har fortsatt mulighet til å ta imot grupper her.
Pga. utbedringer/utbygging som vil utføres i løpet av 2017 er vi usikre på hvordan situasjonen blir da. Vi jobber fortsatt med å utrede en god løsning på hvordan utbyggingen må bli. Modningsrommet er for lite. Det kreves stor plass for å modne ost i over et år, men vi er i full gang med å finne en løsning.

Dette har stått en stund nå, men mange skal ha meninger og mye skal på plass, så derfor tar ting tid.